Login

Basisschool Scharn

Welcome to the parent portal of Basisschool Scharn.


 

Optional photo of the school

This is the site our school uses to communicate with our parents. Each parent and school employee has an account and can send each other messages and invitations that will also appear on the personal agenda. In addition a school can easily create Polls and Surveys for the parents to fill in and administer the Year calendar. The pictures and documents library and the forum will add even more to the communication options.

For more information please visit www.schoudercom.nl

preview

Een veelgehoorde zorg de laatste paar weken. En een zorg die bij veel ouders alleen maar groter zal worden, nu we te horen hebben gekregen dat de scholen tot en met 28 april gesloten moeten blijven. Een zorg ook die we graag willen bespreken met jullie en die we wellicht voor een groot gedeelte weg kunnen nemen.

 

Achterstand of stilstand?

Dat is in essentie de vraag waarop we antwoord willen geven. Want, is er wel sprake van een achterstand of hebben we te maken met het tot stilstand komen van de cognitieve (schoolse) ontwikkeling van jullie kind(eren)?

 

Wij gaan uit van het laatste…, al is zelfs dat niet helemaal waar.

 

Hoe zit dat dan?

Bij ons op school is het al heel lang niet meer zo dat we bladzijde voor bladzijde uit een methode doorwerken. Wat we wel doen is kijken naar hetgeen een leerling aankan en hierbij aansluiten. Dat betekent dat we leerlingen die sneller door de stof heen kunnen die ruimte geven, leerlingen die de stof minder snel doorlopen extra ondersteunen en ervoor zorgen dat alle leerlingen in principe de basisstof tot zich kunnen nemen.

De methodes die we hanteren, zorgen ervoor dat we de leerlijnen en ontwikkeldoelen goed voor ogen hebben en dat die in een bepaalde volgorde aangeboden worden. Het tempo wordt veelal door de leerkracht bepaald, kijkend naar wat zijn of haar groep leerlingen aankan.

 

Op maandag 16 maart hebben we onze schooldeuren dicht moeten doen en vanaf dat moment staat de onderwijstijd stil. Straks gaan we weer verder waar we gebleven zijn. Geen sprake van een achterstand, wel van relatief stilstaan. Relatief, omdat leerlingen in deze situatie een heleboel andere zaken leren. Ze doen een heel nieuwe ervaring op, net als wij allemaal… Relatief, omdat we wél met schoolwerk bezig blijven en we op een andere manier samen onderwijs vormgeven.

 

Zo zijn we in alle groepen gestart met het opzetten van weekschema's voor het thuiswerk. Leerkrachten bieden instructiefilmpjes aan via SchouderCom, via de mail of Teams én leggen contacten met kinderen en ouders. Alle activiteiten worden aangepast aan de groep of op basis van vragen, input van kinderen en ouders. We zijn begonnen met het aanbieden van (herhalings)lessen en opdrachten die leerlingen zelfstandig (met af en toe hulp van jullie) kunnen maken. In ieder geval hebben we de insteek genomen dat leerlingen ‘aangehaakt’ moeten blijven aan de stof die ze gehad hebben en beheersen. Waar we dus in eerste instantie werk van hebben gemaakt is het ‘wakker houden’ van het ‘gekende’. Passend bij de groep bekijkt iedere leerkracht wat hij of zij aanbiedt. Dat kunnen kleine nieuwe stapjes zijn of onderzoeksvragen binnen een thema, herhalingslessen, boekbesprekingen etc. Kortom we bieden daar waar mogelijk maatwerk.

 

Waarom niet verder?

We kiezen er nu voor om niet te veel/geen nieuwe stof aan te bieden, omdat de situatie thuis niet overal hetzelfde is. We kunnen niet overal rekenen op een computer, niet iedere ouder kan zijn of haar kinderen ondersteunen. Dat kan verschillende redenen hebben. Denk zelf maar eens aan ‘hoe wij het vroeger geleerd hebben’ en hoeveel dat soms verschilt van hoe jouw zoon of dochter een rekenstrategie aangeleerd krijgt: “Pap, zó moet dat niet, de juf heeft dat anders uitgelegd’. Voor een aantal leerlingen zal het geen probleem zijn om op een andere manier iets uitgelegd te krijgen, voor een aantal leerlingen werkt dit verwarring in de hand.

Daarnaast zijn er grote verschillen in de mate waarop ouders hun kinderen nu kunnen begeleiden. Sommige ouders, met name in de cruciale beroepen, hebben het loodzwaar. Er zijn gelukkig oplossingen dat zij niet meer ’s avonds voor lege rekken in de supermarkten staan. Laten wij er ook voor zorgen dat hun kinderen bij terugkomst een klas aantreffen die gevuld is met kinderen die aan hen gedacht hebben en die op hen gewacht hebben. Een basisschool begeleidt leerlingen in hun eerste stappen richting hun toekomst en heeft daarmee ook een sociale verantwoordelijkheid. Leren beperkt zich niet tot Taal en Rekenen. Leren wil er vooral ook voor zorgen dat wij dezelfde taal spreken zodat wij elkaar begrijpen en in de toekomst op elkaar kunnen rekenen.

 

De draad oppakken

Zodra de leerlingen weer naar school mogen pakken we de draad weer op en gaan we samen verder waar we gebleven zijn. Dat betekent dat de leerkracht aansluit bij de groep leerlingen en leerlijnen en lesdoelen weer gaat formuleren die passen bij dat moment. We werken verder en zullen misschien niet alle doelen die we ons aan het begin van het jaar gesteld hebben, kunnen verwezenlijken. Dat is geen probleem. Ook de leerkracht van het volgend jaar houdt rekening hiermee en sluit aan bij het niveau van de groep.

Belangrijk om te weten is, dat we vooral dienen te zorgen dat de leerlingen op het gebied van rekenen, begrijpend lezen en spelling op termijn weer ‘bij zijn’. Dat kan dus betekenen, dat we sommige andere zaken dan even wat minder aan bod laten komen en dat we wat meer uren rekenen, begrijpend lezen en spelling per week zullen geven, dan normaliter het geval is. Op die manier lopen we langzaam maar zeker de tijd die we gemist hebben in.

 

Mochten jullie hierover nog vragen hebben, mail gerust. Wij proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van hoe wij ons onderwijs vormgeven, de komende periode.

preview

Regels binnen Teams

We zijn nu heel hard bezig met het werken in Teams. Alle leerlingen kunnen contact hebben met hun juf of meester, er worden bestanden/filmpjes gedeeld, kinderen kunnen dingen inleveren, etc. Toch is het fijn als we net zoals in de klas regels hebben om 'vergaderingen/lessen' goed te laten verlopen. Maar ook... om communicatie tussen leerlingen goed te laten verlopen. Daarom zijn de volgende regels van toepassing binnen Teams en wat zouden we het fijn vinden als u deze eens naloopt met uw zoon/dochter.

 

Afspraken

 

Oproep

Nu we onze sociale contacten zoveel mogelijk moeten beperken, ruimt L1 zendtijd in voor videoboodschappen van gewone Limburgers die elkaar een hart onder de riem willen steken. Deze worden gedurende de hele dag op L1 TV uitgezonden onder de titel Allerliefste Limburgers.

 

De regionale omroep heeft niet alleen als taak om de Limburgers te informeren over de coronacrisis. L1 wil ook een verbindende rol spelen. We hopen daarom dat zoveel mogelijk Limburgers een videoboodschap insturen om elkaar een virtuele knuffel te geven.

 

Leo Hauben, hoofdredacteur L1: “We maken een onwerkelijke tijd door waarin we min of meer thuis opgesloten zitten. Vooral voor ouderen is de televisie vaak het enige venster op de wereld én op hun eigen directe omgeving. Hoe mooi is het dan als je daar je kinderen, kleinkinderen, vrienden of buurtgenoten voorbij ziet komen met een speciale boodschap voor jou?”

 

Hoe werkt het?

Neem op je telefoon een korte videoboodschap op en noem de naam voor wie de boodschap is bedoeld. En zet in het bericht erbij voor wie de video is bedoeld (naam en woonplaats). Stuur je filmpje via Whatsapp naar het nummer 06 44 76 71 57. De videoboodschappen worden vanaf woensdag 25 maart uitgezonden.

preview

Leestips voor alle leerlingen en hun ouders van De Bibliotheek op School:

Kindcentrum Scharn, Kindcentum Oda, Talententuin Maastricht                       

 

Hallo allemaal,

Ook ik wil graag mijn steentje bijdragen in deze moeilijke tijd van het Coronavirus. Thuis en ook nog eens binnen moeten blijven is niet leuk. Maar lezen of een film kijken is wel leuk. Daarom heb ik geprobeerd een lijst voor jullie te maken met leuke tips. Helaas kan ik jullie alleen maar digitaal laten lezen of luisteren. Probeer het maar eens!

 

E-books lezen met de ThuisBieb

Binnenkort gaat de ThuisBieb online. Dit is een app met e-books voor jong en oud. Zo kan iedereen blijven lezen. Dit is net als de 100 luisterboeken een cadeautje van de online Bibliotheek. Houd social media in de gaten en kijk wanneer je de app kunt downloaden.

 

Inline image

De Voorleeshoek

Een leuke en leerzame website waarmee kinderen zich thuis kunnen vermaken. Ook vind je er een educatieve afspeellijst met een heleboel leuke en leerzame verhalen met verschillende thema’s. Tijdelijk gratis voor alle kinderen van 0-10 jaar. Veel luister en kijkplezier! Ook ouders kunnen een gratis abonnement aanmaken. Zie www.devoorleeshoek.nl  en log in.

 

Inline image

Bereslim

Berslim is een aanbieder van verantwoorde computerspellen voor jonge kinderen. Het is voor kinderen van 3 tot 7 jaar en hun ouder/opvoeders. Ze kunnen leuke spelletjes doen en prachtige prentenboeken bekijken

Bereslimmeboeken zijn goed voor de taalontwikkeling. Alle digitale prentenboeken in deze collectie zijn gratis in de periode van het Coronavirus. Via https://next.bereslim.nl/login

Gebruikersnaam:bereslim100943

Wachtwoord:Bieb2020

 

Inline image

Yoleo

Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen! Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te maken! Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten. Lezen met Yoleo is gemakkelijk, doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen. Een soort karaoke dus. Kinderen kunnen hun bibliotheekpas koppelen aan hun Yoleo-account en zo 85 fantastische jeugdtitels lenen. Ook een volwassenpas kan gekoppeld worden aan een Yoleo-account

Zie www.yoleo.nl

Kijk ook op YouTube naar het filmpje: Ik ben Yoleo, en zie hoe het werkt.

 

Inline image

De luisterbieb app

Met de gratis LuisterBieb app kun je een groot aantal luisterboeken downloaden uit de Openbare bibliotheek.

Extra luisterboeken. Voor iedereen. We hebben tijdelijk extra luisterboeken toegevoegd! Voor iedereen, dus ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. Installeer de gratis LuisterBieb-app op je tablet of smartphone en luister thuis naar de mooiste boeken. Zo werkt het: download de app in de app store of Google Play, leen de favoriete luisterboeken 3 weken lang tot 10 titels tegelijk. Luister waar en wanneer je wilt.

 

Inline image

Voor die kinderen die niet zo van lezen houden zijn er verfilmingen van leuke kinderboeken:

  • The letter for the king. Netflix-serie naar het boek: De brief voor de koning van Tonke Dragt.Inline image
  • Minoes: naar het boek van Annie M.G.Schmidt
  • De Boskampi’s: naar het boek van Marjon Hoffman
  • De GVR: naar het boek van Roald Dahl
  • Meester Kikker: naar het boek van Paul van Loon
  • Mathilda: naar het boek van Roald Dahl
  • De Griezelbus: naar het boek van Paul van Loon
  • Abeltje: naar het boek van Annie M.G.Schmidt

Dit is maar een idee, er zijn vast meer verfilmde jeugdboeken op Netflix te vinden.

 

TV

Iedere werkdag NPO Zapp live extra: iedere werkdag 13.00-15.30u

Inline image

 

Heel veel kijk, luister-en leesplezier en ik hoop jullie allemaal weer snel en gezond te zien in De Bibliotheek op School.

Juf Thera van de bieb!    

 

 

preview
preview

View all news items