Inloggen

Basisschool Scharn

Welkom op het ouderportaal van Basisschool Scharn.


 

Dit is het communicatieplatform van onze school voor de communicatie met onze ouders.

 

Ouders en schoolmedewerkers kunnen op deze portal inloggen en elkaar berichten sturen, die op de persoonlijke agenda vermeld worden.

 

Meer informatie over onze school kunt u vinden op onze website: https://www.bsscharn.nl/

 

 

 

 

bs scharn

 

 

preview

Toen was het podium van het stiltelokaal opeens een heus museum! In het kader van de Kinderboekenweek, met het thema ‘En toen?’ zijn alle leerlingen van Basisschool Scharn met een thema uit de geschiedenis aan de slag gegaan, om zo nieuwe dingen te leren over de verschillende periodes van héél lang geleden tot nu. Naast het inrichten van het museum, mochten natuurlijk ook alle groepen een bezoek brengen aan ons museum.

preview

Dag ouders/verzorgers en natuurlijk kinderen van BS Scharn,

 

Hieronder een impressie van de hele leuke herfstactiviteit 2020 groep 1 t/m 4

2

234

preview

Vorige week heeft uw zoon/dochter een flyer meegekregen van Sjors Sportief. Sinds afgelopen week is het aanbod van Sjors Sportief in Maastricht namelijk weer van start gegaan. Op onderstaande flyer (Gezinspraatje) vindt u alle praktische informatie over het aanbod en hoe u uw zoon/dochter hiervoor kunt aanmelden.

www.sjorssportief.nl

Inline image

preview

leraar

Gisteren was een bijzondere dag;   

      

De dag van de leerkracht! 

 

Natuurlijk hebben wij ook aandacht besteed aan deze belangrijke dag voor alle medewerkers:

dag

preview

IvOO AD - Home

Aan: Ouders/verzorgers MosaLira


Datum:           1 oktober 2020
Kenmerk:       ML/130152/41373
Onderwerp:    Ventilatie en luchtkwaliteit

 

Beste ouders, verzorgers,


Ventilatie en luchtkwaliteit op scholen heeft in het licht van COVID-19, de afgelopen weken veel aandacht gehad binnen de media. Het Outbreak Management Team heeft aangegeven dat het op dit moment nog onduidelijk is of de verspreiding via aerosolen, een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus. Wel wordt het belang genoemd dat de ventilatie (luchtverversing) in elk gebouw in ieder geval voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen die passen bij de gebruiksfunctie.


Zij geven aan dat het vooralsnog niet nodig is, af te wijken van huidige eisen voor ventilatie (luchtverversing) in het Bouwbesluit 2012 en de geldende landelijke richtlijnen.

 

Op verzoek van de Minister van OCW heeft het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) een inventarisatie onder scholen uitgezet.


In het kader van deze uitvraag, heeft Mosalira in de klaslokalen van al haar schoolgebouwen steekproefsgewijze CO2-metingen uitgevoerd om inzicht te krijgen.


We constateren dat er slechts in één lokaal bij de Aloysiusschool sprake is van een structurele overschrijding van de maximale toegestane waarde tijdens de meetdag. Hier worden aanvullende maatregelen genomen voor meer en voldoende ventilatie. Op alle andere scholen zijn de meetwaarden goed! 


Scholen blijven op dit moment de klaslokalen luchten, vóór aanvang van de lessen, tijdens de pauzes en na schooltijd. Waar mogelijk en verantwoord ook tijdens de lestijd. De komende tijd houden we de ontwikkelingen in de gaten aangaande de richtlijnen voor extra luchten/ventileren, met het oog op de aankomende koudere periode. Tevens blijven we steekproefsgewijs metingen uitvoeren.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,
Joan van Zomeren en Jean-Pierre Giesen
College van Bestuur

 


MosaLira Vergroot je wereld 

Bekijk alle nieuwsberichten